משטרי הפיקוח על יצוא טובין מישראל

21 פברואר, 2017

מפגש מקצועי לסוכני מכס בהנחיית עו"ד גיל נדל.

15:00-15:30     התכנסות ורישום – קפה ומאפה

15:30-15:35     דברי פתיחה – עו"ד גיל נדל, שותף וראש תחום דיני יבוא, יצוא וסחר בינלאומי, גולדפרב זליגמן

15:35-1620      היכרות עם תחום התובענות הייצוגיות בעולם הצרכנות – עו"ד חגית בלייברג, ראש מחלקת ליטיגציה תאגידית, מנהלית ותובענות ייצוגיות; עו"ד אסף לוין, שותף, מחלקת ליטיגציה תאגידית, מנהלית ותובענות ייצוגיות

16:20-17:30     משטרי הפיקוח על היצוא ממדינת ישראל – עו"ד גיל נדל, שותף וראש תחום דיני יבוא, יצוא וסחר בינלאומי, גולדפרב זליגמן

אירועים נוספים