משבר האקלים כמשבר פיננסי

14 ספטמבר, 2022

שינויי האקלים כבר כאן, ואיתם סיכונים רבים שניצבים בפני התעשייה – מאורעות קיצון פיזיים, הידלדלות משאבים, שינויים בביקוש, קשיים בשינוע, תנודתיות במחירים ורגולציה משתנה – הם מקצת הדוגמאות לחשיפה אפשרית של יצרנים.
בעת הנוכחית, ניהול סיכוני אקלים הוא כבר לא סוגיה אתית או ערכית – ניהול סיכוני אקלים הוא ניהול נכון ורווחי.

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ליום עיון בו נסקור השפעות שינויי האקלים על התעשייה, התייחסות המגזר הפיננסי לסוגיה, מגמות רגולטוריות ומוקדי חשיפה משמעותיים, בהשתתפות המפקח על הבנקים, המפקח על הביטוח, נציגים מן המגזר הפיננסי ועוד.