מפגש פורום CFO

27 ספטמבר, 2016

בשיתוף עם פירמת ראיית החשבון PwC.

16:00-16:15 התכנסות

16:15-16:20 דברי פתיחה

יואב נחשון, סגן נשיא לפיננסים, החברה המרכזית למשקאות קלים ויו"ר ועדת מס הכנסה

יוסי טנא CFO איתמר מדיקל ויו"ר ועדת מיסוי בינלאומי בפורום

הצגת הנושאים הנבחרים:

  • עו"ד טל עצמון, שותף, ראש מחלקת מיסים, גולדפרב זליגמן
  • רו"ח דורון סדן, שותף מיסים, ראש תחום מיסים, PwCישראל
  • רו"ח שרון שולמן, שותף, מנהל מחלקת מיסים, EY ישראל

16:25-17:00 פעולות החייבות בדיווח ונקיטה עמדה כנגד עמדת הרשות – הכנת החברה והשפעות על הדוחות הקרובים

17:00-17:35 החלטות על מבנה רכישות – Inbound ו-Outbound והחלטות המימון המושפעות

17:35-18:10 חוק ההסדרים הקרוב בהיבטי מז

18:10-18:30 דיון משתתפים בהובלת יואב נחשון ויוסי טנא