מפגש פורום החברות הציבוריות של ACC Israel וגולדפרב זליגמן

04 דצמבר, 2014

מפגש מקצועי עבור יועצים משפטיים פנימיים בחברות ציבוריות, אשר עסק בסוגיות מגוונות הנמצאות על סדר היום המשפטי-עסקי, בתחומי שוק ההון, חברות וניירות ערך.

08:30-09:15     התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר

09:15-09:30     דברי פתיחה – עו"ד יפעת ניר-כץ, יועצת משפטית ומזכירת חברה, המשביר 365 החזקות
עו"ד נחמה ברין, ראש מחלקת חברות ושוק הון, גולדפרב זליגמן

09:30-10:20     חידושים בעסקאות בעלי עניין – מ"טכנאות" למהות, עו"ד דורון סגל, שותף, חבר הפורום המקצועי, גולדפרב זליגמן

10:20-10:30     הפסקה

10:30-11:30     מידע פנים 2015 – חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות, עו"ד עמית לוי, שותף, ראש הפורום המקצועי, גולדפרב זליגמן

אירועים נוספים