מפגש פורום החברות הציבוריות של ACC Israel וגולדפרב זליגמן

28 דצמבר, 2016

מפגש מקצועי עבור יועצים משפטיים פנימיים בחברות ציבוריות, אשר עסק בסוגיות מגוונות הנמצאות על סדר היום המשפטי-עסקי, בתחומי שוק ההון, חברות וניירות ערך.

 

08:30-09:15 התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר

09:15-09:40 תמצית, דגשים ומסקנות בעקבות כנס התאגידים השנתי של הרשות לניירות ערך (2016), עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק הון וראש הפורום המקצועי, גולדפרב זליגמן

09:40-10:10 הדוח השנתי: היבטים מעשיים בהכנתו, עו"ד תמר לוז, שותפה, מחלקת חברות ושוק הון, גולדפרב זליגמן

10:10-10:20 הפסקה

10:20-10:45 "רענון שנתי" – פעולות ממשל תאגידי לביצוע, עו"ד גור נאבל, שותף, מחלקת חברות ושוק הון, גולדפרב זליגמן

אירועים נוספים