מפגש פורום החברות הציבוריות של ACC Israel וגולדפרב זליגמן

29 אוקטובר, 2019

מפגש מקצועי עבור יועצים משפטיים פנימיים בחברות ציבוריות, אשר עסק בסוגיות מגוונות הנמצאות על סדר היום המשפטי-עסקי, בתחומי שוק ההון, חברות וניירות ערך.

 09:00-09:30 התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר
09:30-09:40 דברי פתיחה
עו"ד דובי זולטק, שותף וראש מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן
עו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן
עו"ד תחיה רותם פורטס, ראש פורום חברות ציבוריות ב- ACC Israel

09:40-10:15 הכנה לחקירת רשות ניירות ערך; אל תעשה ואל תעשה בחדר החקירות
עו"ד משה מזור, שותף וראש מחלקת ליטיגציה מנהלית וצווארון לבן, גולדפרב זליגמן

10:15-10:55 ממשל תאגידי, אספות כלליות והקשר ביניהם

הרצאה: מתי אהרון, מנכ"ל אנטרופי ממשל תאגידי
דיון פתוח: בהנחיית עו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק
הון, גולדפרב זליגמן
10:55 -11:15 חדשות וחידושים בשוק ההון
עו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן

אירועים נוספים