מפגש פורום החברות הציבוריות של ACC Israel וגולדפרב זליגמן

08 יוני, 2015

מפגש מקצועי עבור יועצים משפטיים פנימיים בחברות ציבוריות, אשר עסק בסוגיות מגוונות הנמצאות על סדר היום המשפטי-עסקי, בתחומי שוק ההון, חברות וניירות ערך.

 

08:30-09:15  קפה ומאפה של בוקר

09:15-10:30  ניווט בשדה מוקשים תאגידי: חלוקת דיבידנד בחברות
                      ציבוריות – 'עשה-ואל תעשה', התפתחויות ועדכונים,
                      עו"ד עמית לוי, שותף, ראש הפורום המקצועי, גולדפרב זליגמן

10:30-10:45 הפסקה

10:30-11:30 עדכונים בתחום חברות וניירות ערך ומענה לשאלות חברי הפורום

אירועים נוספים