מערכת המס ושוק ההון – מניות במקום דירות: מס הבורסה על שולחן הניתוחים

16 פברואר, 2017

יום עיון בשיתוף עם איגוד החברות הציבוריות, הבורסה לניירות ערך, ופירמת רוה"ח BDO. בהשתתפות משה אשר (מנהל רשות המיסים), איתי בן זאב (מנכ"ל הבורסה לניירות ערך) ועוד.