מערכת המיסוי ושוק ההון

14 ינואר, 2016

כנס בשיתוף הבורסה לניירות ערך, איגוד החברות הציבוריות ופירמת ראיית החשבון – BDO. במעמד מנהל רשות המיסים, מר משה אשר.

09:00-09:30 התכנסות

09:30-09:50 דברי פתיחה: הבורסה לניירות ערך ואיגוד החברות הציבוריות

09:50-10:15 מערכת המס ושוק ההון – רו"ח (עו"ד) אייל רובין, שותף ומנהל אשכול המיסים, BDO זיו האפט

10:15-10:45 השפעת מיסוי רווחי הון על תמחור הנכסים הפיננסיים

ד"ר רועי שטיין, בנק ישראל

10:45-11:10 הון שחור, חברות ציבוריות ואכיפה סלקטיבית – עו"ד טל עצמון, ראש מחלקת מיסים, גולדפרב זליגמן

11:10-12:10 מר משה אשר – מנהל רשות המסים

12:10-12:30 שאלות, תשובות וסיכום