מסחר קמעונאי אל מול רגולציה פיננסית

12 פברואר, 2020

כנס בשיתוף לשכת המסחר בנושא מסחר קמעונאי בראי השינויים האחרונים ברגולציה הפיננסית. את הכנס הובילו עו"ד רמי סופר, שותף וראש מחלקת חברות, מימון ותשתיות, ועו"ד אריאל רוזנברג, שותף וראש תחום בנקאות ומימון במשרדנו. בכנס לקחו חלק עו"ד אורית קרמר, שותפה במחלקת חברות, מימון ותשתיות ועו"ד אלישע קסנר, שותף במחלקת מיסים.

הרגולציה הפיננסית החדשה מציבה אתגרים מגוונים לפעילות גופים קמעונאיים מול לקוחותיהם. כך למשל, עסקאות בתשלומים עשויות להיחשב כמתן אשראי, קיימות מגבלות אפשריות על אמצעי תשלום בכלל ועל קבלת תמורה במזומן בפרט וכן קיימים אתגרים מורכבים בכל הקשור לאסדרת היכולת לקבל או להחזיק במידע אודות לקוחות.

בכנס דנו במרחב הפעולה החדש, וזאת לאור הניסיון המעשי שנצבר במשרדנו בקשר עם סוגיות אלו, וכן נתחנו את האתגרים הנובעים מהרגולציה המשתנה והוצעו פתרונות אפשריים.

 

09:00-09:30       התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר

09:30-09:40       דברי פתיחה

עו"ד רמי סופר, שותף וראש מחלקת חברות, מימון ותשתיות, גולדפרב זליגמן

עו"ד קרן חן-סופר, יועמ"ש, לשכת המסחר

09:40-10:10      נתת באשראי? פריסת תשלום, דחיית תשלום ועסקאות ליסינג למיניהן

עו"ד אריאל רוזנברג, שותף וראש תחום בנקאות ומימון, גולדפרב זליגמן

10:10-10:30      החקיקה הפיננסית החדשה – סוגיות בנושא אמצעי תשלום ומידע פיננסי על לקוחות

עו"ד אורית קרמר, שותפה, מחלקת חברות, מימון ותשתיות, גולדפרב זליגמן

10:30-11:00       הגבלות על השימוש במזומן – שאלות ופתרונות

עו"ד אלישע קסנר, שותף, מחלקת מיסים, גולדפרב זליגמן