מיסוי מוניציפאלי – דרכי התמודדות | בשיתוף ACC

15 פברואר, 2023

בוובינר נכיר את סוגי המסים העירוניים המוטלים על נכס או על חברה, ואת הדרכים להתמודד איתם, כבר בשלב הגעת הדרישה וגם לאחר מכן.