מגמות חדשות בניהול סיכונים סביבתיים

13 ספטמבר, 2017

יום עיון בשיתוף חברת שר יעוץ והדרכה: מגמות חדשות בניהול סיכונים סביבתיים, מערכות ניהול סביבתיות, מבדקי אכיפה ככלי בקרה פנימי, תוכניות אכיפה פנימיות ועוד.

08:30-09:15 התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר
09:15-09:15 דברי פ דברי פתיחה
עו"ד עידית רייטר, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות, גולדפרב זליגמן
גב' שרון ראובני, משנה למנכ"ל ובעלים, חברת שר יעוץ והדרכה
09:15-09:50 מגמות בתחום תוכניות אכיפה פנימיות בנושאים סביבתיים בארץ ובחו"ל
עו"ד עידית רייטר, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות, גולדפרב זליגמן
9:50-10:15 ISO 14001:2015 כתנאי משלים למבדקי אכיפה סביבתיים
גב' שרון ראובני, משנה למנכ"ל ובעלים, חברת שר יעוץ והדרכה
10:15-10:40 מבדקי אכיפה ככלי בקרה פנימי לעמידה בדרישות כל דין
מר אוהד אגרנט, מנהל חטיבת סביבה ובטיחות, שר יעוץ והדרכה
10:40-10:50 הפסקה
10:50-11:30 אכיפה סביבתית פנימית בתעשייה – המדיניות בארץ בהשוואה בינלאומית
ד"ר אוהד קרני, מנהל תחום מדיניות רגולטורית, המשרד להגנת הסביבה

אירועים נוספים