מגמות אחרונות בשוק ההון

21 יולי, 2020

המפגש המרכזי עבור יועצים משפטיים פנימיים בחברות ציבוריות של ארגון ACC Israel ומשרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן. במפגש מקוון זה דנו בסוגיות מגוונות הנמצאות על סדר היום המשפטי-עסקי, בתחומי ממשל תאגידי, שוק הון וניירות ערך.

הרצאות:

"עדכונים מהשטח" – סקירת מגמות וחידושים בשוק ההון
עו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן

תיאוריה ופרקטיקה במינוי דח"צ
עו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן
ועו"ד הדר ציקינובסקי שהרבני ממחלקה זו

פרסום מידע מחוץ למגנ"א וקשר עם משקיעים ובעלי מניות
עו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן
ועו"ד הדר ציקינובסקי שהרבני ממחלקה זו

אירועים נוספים