לקראת הדוח השנתי 2020

19 ינואר, 2021

יום עיון "סוגרים שנה" של פורום החברות הציבוריות של ACC Israel וגולדפרב זליגמן, מפגש מקצועי עבור יועצים משפטיים פנימיים בחברות ציבוריות, אשר עסק בסוגיות מגוונות הנמצאות על סדר היום המשפטי-עסקי, בתחומי שוק ההון, חברות וניירות ערך. והפעם – חידושים והיערכות לקראת הדוח השנתי.

10:00-10:05 התכנסות ודברי פתיחה

10:05-11:00 מוקשים ודגשים לקראת הדוח השנתי
עו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון.
עו"ד הדר ציקונובסקי שהרבני, שותפה, מחלקת תאגידים ושוק הון.