לקראת הדו"ח השנתי של 2021  

16 ינואר, 2022

יום עיון "סוגרים שנה" של פורום החברות הציבוריות של ACC ישראל וגולדפרב זליגמן.
מפגש מקצועי עבור יועצים משפטיים פנימיים בחברות ציבוריות, אשר יעסוק בסוגיות מגוונות הנמצאות על סדר היום המשפטי-עסקי, בתחומי שוק ההון, חברות וניירות ערך. והפעם – חידושים והיערכות לקראת הדוח השנתי.

יום ראשון | 16 בינואר | 11:00

11:00-11:05    התכנסות ודברי פתיחה 

ענבל בן ארצי, מנהלת פורום יועמ"ש בחברות ציבוריות של ה – ACC.

 

11:05-12:00    חידושים, מוקשים ודגשים לקראת הדוח השנתי 2021

עו"ד גור נאבל, שותף, ראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון.

עו"ד הדר ציקינובסקי שהרבני, שותפה, מחלקת תאגידים ושוק הון.

12:00-12:15    שאלות ודיון