כיצד ניתן לבטל קנסות פיגורים בגין גירעונות של מסי יבוא?

17 פברואר, 2021

להודעות החיוב שמוציאה רשות המסים מתלווים, כדבר שבשגרה, קנסות פיגורים בסכומים גבוהים. בוובינר דנו בקנסות אלו ובדרכים לבטל אותם.

על מה סיפרנו:
מהם קנסות פיגורים, ומהו שיעורם?
מהם השיקולים לוויתור על קנס פיגורים?
מהי הפרוצדורה הנכונה?
נהלי רשות המסים ופסיקת בתי המשפט