יישום הוראת השעה בנוגע לתשלום גמול דירקטורים בתקופת משבר הקורונה

13 מרץ, 2022

הנכם מוזמנים לוובינר קצר בנושא אופן יישום הוראת השעה המאפשרת תשלום גמול השתתפות מלא לדירקטורים חיצוניים בגין ישיבות באמצעי תקשורת/זום שהתקיימו בתקופת משבר הקורונה על-ידי תאגידים מדווחים.
הוובינר מיועד ליועצים משפטיים, למנהלי כספים ולדירקטורים בתאגידים מדווחים.