תיקוני החקיקה בהגבלים עסקיים – היבטים מעשיים

13 דצמבר, 2017

מפגש ממוקד וייחודי הסוקר את הנושאים המרכזיים בתיקונים לחוק ההגבלים העסקיים ולמספר פטורי סוג.

08:30-09:15 התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר

09:1509:20 דברי פתיחה

עו"ד בועז גולן, שותף וראש מחלקת הגבלים עסקיים ותחרות, גולדפרב זליגמן

09:20-10:00 שיתופי פעולה בין מתחרים – המהפכה החלה

עו"ד בועז גולן, שותף וראש מחלקת הגבלים עסקיים ותחרות, גולדפרב זליגמן

10:00-10:30 הגשת הודעות מיזוג ביום שלאחר תיקון החוק

עו"ד זהר דוד, עורכת דין בכירה, מחלקת הגבלים עסקיים ותחרות, גולדפרב זליגמן

10:30-10:40 הפסקה

10:40-11:20 כוח שוק בחיי המעשה – אינדיקציית לפירמה דומיננטית

ד"ר שלומי פריזט, ש. פריזט ייעוץ כלכלי

11:20-12:00 שבירת תקרת העיצום הכספי – לאן ממשיכים מכאן?

עו"ד נמרוד פראוור, שותף, מחלקת הגבלים עסקיים ותחרות, גולדפרב זליגמן