הרפורמה החדשה בתחום התקינה

21 נובמבר, 2017

יום עיון על הרפורמה החדשה בתחום התקינה, במהלכו הועברו סקירות מקצועיות מטעם בכירים אשר החזיקו בתפקידי מפתח במערך התקינה הישראלי.

14:30-15:00     התכנסות ורישום – קפה ומאפה

15:00-15:15     דברי פתיחה
עו"ד גיל נדל, שותף וראש תחום דיני יבוא, יצוא וסחר בינלאומי, גולדפרב זליגמן

15:15-16:00     השינויים בחוק התקנים והשפעתם האפשרית על ציבור היבואנים
גרישה דייטש, הממונה על התקינה במשרד הכלכלה (לשעבר)

16:00-16:45     הליך שחרור טובין מיובאים לאור השינויים בפקודת היבוא והיצוא
שוקי קפלן, סגן מנהל אגף תעשייה (לשעבר), מכון התקנים

16:45-17:30     חשיפות פליליות, עיצומים כספיים והליכי ענישה נוספים במסגרת חוק התקנים
עו"ד גיל נדל, שותף וראש תחום דיני יבוא, יצוא וסחר בינלאומי, גולדפרב זליגמן