חשיבות ESG לדירקטוריון החברה

10 מאי, 2021

השתלמות מקוונת במסגרת מועדון הדח"צים.

מנחת האירוע: עו"ד מיכל מור, מנכ"לית איגוד הדירקטורים בישראל

10:00-10:15 ברכות ודברי פתיחה
פרופ' יוסי גרוס, יו"ר איגוד הדירקטורים בישראל
פרופ' בני לאוטרבך, ראש הקתדרה לממשל תאגידי, אוניברסיטת בר אילן
אילן פלטו, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות

10:15-10:35 ESG וחובת הפיקוח של הדירקטוריון
מרצה: עו"ד עידו צמח, שותף, מחלקת חברות וניירות ערך, גולדפרב זליגמן

10:35-11:00 עידן ESG – הזדמנות או איום
מרצה: אירה פרידמן, יועצת בתחום השקעות אימפקט, יו"ר ועדת השקעות בכללית שירותי בריאות

11:00-11:20 מהפכת ESG, מניהול סיכונים לאסטרטגיה עסקית
מרצה: ענת אבן חן, מנהלת היחידה לאחריות תאגידית וקיימות BDO

11:20-12:00 פאנל בנושא אחריות תאגידית – האם זה הזמן ל ESG?
מנחה: פרופ' בני לאוטרבך, ראש הקתדרה לממשל תאגידי, אוניברסיטת בר אילן

משתתפים:
איילת נחמיאס ורבין, סגנית נשיא בהתאחדות התעשיינים
אירה פרידמן, מומחית בשוק ההון ואיכות הסביבה
עו"ד גור נאבל, ראש תחום שוק ההון וראש הפורום המקצועי, גולדפרב זליגמן
רועי מימרן, חבר בפורום כסף נק"י לקידום אחריות סביבתית בהשקעות, ויוזם הממד האקלימי של הבורסה לניירות ערך

12:00-12:30 דיון ושאלות