חברות אחזקה – עדכונים לקראת תום שנת המס: פסיקה חדשה, חוק ההסדרים וממשל תאגידי

22 ספטמבר, 2016

יום עיון במעמד ד"ר אייל סולגניק (יועץ, לשעבר משנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי בקבוצת IDB).

08:30-09:15 התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר

09:15-09:20 דברי פתיחה – עו"ד טל עצמון, שותף, ראש מחלקת מיסים ותגמול בכירים, גולדפרב זליגמן

09:20-09:50 מהותיות ומידע פנים באשכול חברות ובכלל

ד"ר אייל סוקולניק, יועץ, לשעבר משנה למנכ"ל הכספים הראשי בקבוצת אי די בי

0:50-10:20 הוצאות מימון ושינוי מבנה בחברות החזקה

עו"ד רחל אלוש, שותפה, מחלקת מיסים ותגמול בכירים, גולדפרב זליגמן

10:20-11:00 היבטי מע"מ של חברות החזקה

עו"ד אלישע קסנר, שותף, מחלקת מיסים ותגמול בכירים, גולדפרב זליגמן