זיכוי מיסי חוץ

19 ספטמבר, 2022

בשיטת המס הישראלית קיים מנגנון למניעת כפל מיסוי על-ידי שתי מדינות או יותר, בוובינר הקרוב נסקור את יסודות מנגנון זיכוי מיסי חוץ ונתעמק בסוגיות שונות בנושא.
נעסוק בנושאים הללו מהפרספקטיבה של הדין הקיים – הוראות החוק, פסיקת בתי המשפט ועמדות רשות המסים, וזאת לצד נקודות מהפרקטיקה והמלצות הוועדה למיסוי בין לאומי אשר התפרסמו בשנה שעברה.