ועידת משפט וסביבה 2022

01 יוני, 2022

ועידת משפט וסביבה מתקיימת זו השנה הרביעית

הוועידה עוסקת בנושאים שעל סדר היום הסביבתי והחברתי בישראל מנקודת מבט משפטית, חקיקתית ורגולטורית.