ועידת משפט וסביבה 2021

10 מרץ, 2021

ועידת משפט וסביבה מתקיימת זו השנה השלישית

הוועידה עוסקת בנושאים שעל סדר היום הסביבתי והחברתי בישראל מנקודת מבט משפטית, חקיקתית ורגולטורית.