וובינר "סוגרים שנה" – לקראת הדוח השנתי 2022 | בשיתוף ACC

24 ינואר, 2023

שמחים להזמינכם ליום העיון המקוון "סוגרים שנה" של פורום החברות הציבוריות של ACC ישראל וגולדפרב זליגמן, אשר יעסוק בהיערכות היועמ"ש והתאגידים המדווחים לפרסום הדוח השנתי לשנת 2022, תוך מתן סט דגשים וכלים פרקטיים.