השתלמות לדירקטורים בנושאים: מגמת הרחבת אחריות דירקטורים – חקיקה ופסיקה, אכיפה מנהלית, אכיפה פנימית

16 ספטמבר, 2014

השתלמות בשיתוף עם איגוד הדירקטורים, בנושאים: מגמת הרחבת אחריות דירקטורים – חקיקה ופסיקה, אכיפה מנהלית, אכיפה פנימית.

 

08:30-09:00     התכנסות וארוחת בוקר

09:00-09:20     דברי פתיחה – רו"ח ניר זיכלינסקי ממיסדי איגוד הדירקטורים
עו"ד אלי זהר, יו"ר גולדפרב זליגמן

09:20-10:10     כשמכת הברק פוגעת: מגמת הרחבת אחריות דירקטורים – חקיקה, פסיקה ו-  case studies עדכניים מחיי היום היום של הדירקטור – עו"ד אהרן מיכאלי, שותף, ראש מחלקת ליטיגציה מסחרית, תובענות ייצוגיות וחדלות פירעון

10:10-10:30     הפסקה

10:30-11:20     אכיפה מינהלית – ניתוחי אירוע ולקחים – עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק הון, ראש הפורום המקצועי

11:20-12:00     אכיפה פנימית – צמצום חשיפה משפטית של דירקטורים ונושאי משרה בעבירות איכות הסביבה – עו"ד עידית רייטר, שותפה, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות