השתלמות בנושא מגמות חדשות בדיני סביבה

09 מאי, 2017

השתלמות בחסות משותפת של המכון להשתלמות עורכי-דין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ומשרדנו. השתלמות הנועדה להעשיר את הידע בנושא מגמות חדשות בדיני סביבה, הכללה הרצאות של מיטב המרצים בתחום.

מפגש ראשון 9.5.17- ”משפט סביבתי ממעוף הציפור“
16:30-18:00 . ”לקראת קיימות: האבולוציה של המשפט הסביבתי בישראל“
פרופ‘ אלון טל, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל – אביב
18:15-19:45 ”הפסיקה הסביבתית של בית המשפט העליון“ .
כבוד השופט דניאל פיש, בית המשפט המחוזי בחיפה
מפגש שני 16.5.17 – ”רגולציה סביבתית בישראל“
16:30-18:00 ”רגולציה, אכיפה ופסיקה סביבתית – מגמות חדשות“
עו“ד עידית רייטר, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות במשרד עו“ד גולדפרב זליגמן
18:15-19:45 ”אימוץ רגולציית האיחוד האירופי בתחום הרישוי הסביבתי . – חקיקת החוק לרישוי סביבתי משולב “
עו“ד איילת בן – עמי, ראש תחום טיפול משולב בתעשיות, המשרד להגנת הסביבה
מפגש שלישי 23.5.17 – ”ניהול תיק פלילי בעבירות סביבתיות“
16:30-17:15 ”רגולציה ואכיפה סביבתית :.. – עבודתה של הלשכה המשפטית וחידושים בתחום“
עו“ד דלית דרור, היועצת המשפטית של המשרד להגנת הסביבה
17:25-18:20 . ”המשטרה הירוקה – הצגת תכלית: סקירת סמכויות הפיקוח והאכיפה וניהול החקירה הפלילית“
יוסי בר, מנהל המשטרה הירוקה, המשרד להגנת הסביבה
18:30-19:45. ”אחריות תאגידים ונושאי משרה בעבירות סביבתיות והסדרים חלופיים“ .
עו“ד משה מזור, שותף, מחלקת צווארון לבן וליטיגציה מינהלית במשרד עו“ד גולדפרב זליגמן
מפגש רביעי 6.6.17 – ”תובענות ייצוגיות ותביעות נזיקין סביבתיות המוניות“
16:30-17:20 . ”תביעות ייצוגיות סביבתיות בעיני תובעים וארגונים סביבתיים“
עו“ד אסף פינק, אסף פינק משרד עו“ד
17:30-18:20 . ”יש עשן בלי אש – נקודת מבטם של הנתבעים בתביעות ייצוגיות“
עו“ד חגית בלייברג, ר‘ מחלקת ליטיגציה תאגידית, מנהלית ותובענות ייצוגיות במשרד עו“ד גולדפרב זליגמן
18:30-19:45 ”מהות ופרקטיקה בתביעות נזיקין סביבתיות המוניות“ .
ד“ר בועז שנור, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן
מפגש חמישי 13.6.17- “ ”מאבקים סביבתיים, אכיפה פנימית וההזדמנויות שמעבר 555
17:20-16:30 . ”ממאבק מקומי לשינוי סביבתי לאומי“
עו“ד עמית ברכה, מנכ“ל עמותת אדם טבע ודין
17:30-18:20. ”תכנית אכיפה סביבתית בקבוצת החברה המרכזית – תהליך השינוי והדילמות“
מר מוטי מעיין, מנהל רגולציה, קבוצת החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע“מ
18:30-19:20 . ”אתגרים והזדמנויות בזירה העסקית – סביבתית מעבר לרף הציות“
ד“ר צרויה שבח, יועצת בכירה לקיימות, Brown and Wilmanns Environmental
19:20-19:45 . דברי סיכום .
עו“ד עידית רייטר וד“ר דוד שור

 

אירועים נוספים