הרחבת אחריות נושאי משרה – הערכות מנהל הביטוח לחוק חדלות פירעון החדש

23 ספטמבר, 2019

משרדנו אירח מפגש שני בסדרת מפגשי בוקר בנושאים ביטוחיים-משפטיים, בשיתוף פורום מנהלי הביטוח והסיכונים בישראל (ISIRMA). המפגש התקיים בהובלתם של עו"ד דפנה לוטן מדוויר, שותפה בתחום ביטוח וניהול סיכונים במשרדנו; ועו"ד אמיר בורשטיין, ראש פורום ISIRMA. בין המרצים במפגש: עו"ד אהרן מיכאלי, שותף וראש מחלקת ליטיגציה מסחרית, תובענות ייצוגיות וחדלות פירעון במשרדנו; ועו"ד משה מזור, שותף וראש מחלקת ליטיגציה מנהלית וצווארון לבן במשרדנו.

 

09:00-09:30 התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר
09:30-09:45 דברי פתיחה
עו"ד דפנה לוטן מדוויר, שותפה, תחום ביטוח וניהול סיכונים, גולדפרב זליגמן
עו"ד אמיר בורשטיין, ראש פורום ISIRMA

09:45-10:15 אחריות דירקטורים ונושאי משרה בהליכי חדלות פירעון
עו"ד אהרן מיכאלי, שותף, ראש מחלקת ליטיגציה מסחרית, תובענות ייצוגיות וחדלות פירעון, גולדפרב זליגמן
10:15 -10:45 התאמות נדרשות בפוליסת דירקטורים ונושאי משרה לאור שינויי החקיקה
עו"ד דפנה לוטן מדוויר, שותפה, תחום ביטוח וניהול סיכונים, גולדפרב זליגמן
10:45-11:30 אחריות נושאי משרה – מה בין נושא המשרה לחברה? ההליך המשפטי
עו"ד משה מזור, שותף, ראש מחלקת ליטיגציה מנהלית וצווארון לבן, גולדפרב זליגמן