הפן הכלכלי של תובענות ייצוגיות

10 מאי, 2022

ערב עיון של המדרשה – אקדמיה ארצית לעורכי דין בנושא הפן הכלכלי של תובענות ייצוגיות אותו ריכזה אקדמית עו"ד חגית בלייברג, ראש מחלקת ליטיגציה תאגידית מנהלית ותובענות ייצוגיות במשרדנו המשמשת גם כיו"ר משותף של ועדת תובענות ייצוגיות ונגזרות של הלשכה.
כידוע, תחום זה קיבל האצה משמעותית בתקופת הקורונה, ובערב העיון נידונו ההשפעות הכלכליות הרוחביות המתרחשות בתקופה זו בתחום התובענות הייצוגיות.
עו"ד בלייברג הנחתה פאנל אשר עסק במימון תובענות ייצוגיות על-ידי קרנות פרטיות, לרבות, מתי נכון להיעזר בהן, מה תהליך הבדיקה שהן עורכות ומה ההסדרים המקובלים מול התובעים; וכן בשיקולים הראויים לקביעת שכר טרחה או להתערבות בשכר טרחה מומלץ על-ידי הצדדים – האם קיים שוני בין תובענות נגזרות לייצוגיות; האם יש לקחת בחשבון את היקף ההשקעה ומשך ההליך; האם יש לקחת בחשבון את חשיבות הנושא וכיו"ב.
בערב העיון השתתפו גם: פרופ' אלון קלמנט, שהרחיב על מודלים כלכליים של תובעים/באי כוח ייצוגיים; רו"ח ועו"ד נועם צדוק, על בדיקות במערכות של נתבעים בעקבות הסכם פשרה או החלטה שיפוטית; וכבוד השופטת א' שטמר, בהרצאה בעניין קידום דיני התחרות באמצעות דיני ההגבלים העסקיים.