הפחתת המכסים על מוצרי מזון

11 מאי, 2022

במקביל למהלך הרחב של הפחתת המכסים הכללית, חתם שר האוצר על הפחתת מכסים מדורגת ורחבה על מוצרי מזון. בוובינר הקרוב נספר על ההפחתה הזאת.

על מה נספר –

מה כוללת ההפחתה?
מתי היא נכנסת לתוקף?
האם מדובר בהפחתה או בביטול מלא?
כיצד ניתן להיערך?