הפחתת המכסים המתוכננת – עדכון מספר 2

27 אפריל, 2022

הממשלה הודיעה על תוכנית רחבה להפחתת יוקר המחיה. על-פי הפרסום, התוכנית תכלול, בין היתר, הפחתת מכסים רוחבית על מגוון מוצרי מזון, וכן ביטול מכסים על מגוון מוצרי צריכה, מוצרי תעשיה וחומרי גלם לבניה.
לאחרונה פורסמו טיוטות מוצעות להפחתות.

בוובינר הקרוב נספר על העדכונים בעניין.

על מה נספר:

מהם עיקרי התוכנית?
מהם המוצרים הכלולים?
מה התחדש בטיוטות האחרונות?
מה אפשר לעשות כדי להיכנס לרשימה?