העידן שלאחר אישור מדיניות תגמול

25 ינואר, 2015

מפגש 'שולחן עגול' לקראת הגשת הדוחות הכספיים לשנת 2014.
במעמד הגב' ענת גואטה (מנכ"ל חברת הייעוץ אנטרופי שרותי מחקר) ופרופ' אהוד קמר (מנהל מרכז פישר לממשל תאגידי ולרגולציה של שוק ההון באוניברסיטת תל אביב).

08:30-09:15 קפה ומאפה של בוקר

09:15-09:20 דברי פתיחה – עו"ד טל עצמון, שותף, ראש מחלקת מיסים ותגמול בכירים

09:20-09:40 אישור תגמול יו"ר ומנכ"ל בעידן שלאחר אישור מדיניות תגמול, גב' ענת
גואטה, מנכ"לית חב' הייעוץ אנטרופי שירותי מחקר

09:40-09:50 הפסקה

09:50-10:10 גילוי תגמול בכירים לראשונה בחברות דואל, פרופ' אהוד קמר, מנהל
מרכז פישר לממשל תאגידי ולרגולציה של שוק ההון באוניברסיטת תל-אביב

10:10-10:40 תגמול "הוגן וסביר" בעידן שלאחר אישור מדיניות תגמול, עו"ד ירון סבר
ועו"ד שגית שובל-מוקד, שותפים, מחלקת מיסים ותגמול בכירים

10:40-11:00 דיון פתוח ושאלות