הכנס השנתי של רשות התחרות 2022

15 נובמבר, 2022

כנס בשיתוף רשות התחרות, בהשתתפות עו"ד בועז גולן, ראש מחלקת הגבלים עסקיים במשרדנו.