הישכון מפעל עם עיר? היבטים מגוונים בתחומי משפט, תכנון וסביבה

06 יולי, 2015

יום עיון בשיתוף עם חברת אתוס – אדריכלות, תכנון וסביבה בע"מ, בנושא מדיניות מרחקי הפרדה. במפגש נידונו היבטים ושיקולים מגוונים הקשורים לתכנון מרחב עירוני במדינת ישראל.

08:30-09:15 קפה ומאפה של בוקר

09:15-09:20 דברי פתיחה
             עו"ד עידית רייטר, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות, גולדפרב זליגמן
מר דב באסל, מוביל תחום סביבה בתעשייה, יועץ ושותף במשרד אתוס

09:20-10:00  מדיניות מרחקי הפרדה וכלים נוספים במהלך איפיון סביבתי של תב"ע,
מר דב באסל, מוביל תחום סביבה בתעשייה, יועץ ושותף במשרד אתוס
מר ברק כץ, מוביל תחום תכנון סביבתי, יועץ ושותף במשרד אתוס

10:00-10:40  העדר קוהרנטיות בחקיקה – בין דיני התכנון לדיני איכות הסביבה, עו"ד דרור לביא-אפרת
(יועץ למשרד פרימס, שילה, גבעון), לשעבר יו"ר ועדת הערר של מחוז צפון

10:40-11:00  הפסקה

11:00-11:40  מעניין מה קפקא היה אומר – כלים משפטיים להתמודדות עם סוגיות מרחקי הפרדה,
עו"ד עידית רייטר, שותפה, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות, גולדפרב זליגמן

עו"ד אורנה ורכובסקי, שותפה, מחלקת תכנון ובניה, גולדפרב זליגמן

10:40-11:00 דיון: שאלות ותשובות, בהנחיית עו"ד עידית רייטר, גולדפרב זליגמן

אירועים נוספים