היערכות יצואנים לסיכונים שבדרך

14 ינואר, 2021

יום העיון יועד ליצואנים וליבואנים (בחברות פרטיות וציבוריות) המעוניינים להעמיק את הידע בתחום הביטוח ככלי לניהול סיכוני החברה והגנה על נכסיה, וכן את חלוקת האחריות בינם ובין גורמי התובלה השונים, בפרט בתקופה זו בה חוסר הוודאות הכלכלי מייצר אתגרים מגוונים וחדשים.

בתכנית:
10:00-10:45
כיצד ניתן להגן על נכסי החברה ועל נושאי המשרה מפני נזקים פיננסיים ואחרים?
בעת זו, בה חברות רבות מתמודדות עם חוסר ודאות כלכלית ושיבושים בהמשכיות העסקית כתוצאה מנגיף ה-COVID-19, על חברות לגדר את סיכוניהן ולהקטין את החשיפות הפיננסיות. ההרצאה תעסוק בסוגי ביטוח שונים המסייעים לחברות להגן על נכסי החברה ועל נושאי המשרה כגון: ביטוח נושאי משרה ודירקטורים, ביטוח ימי/אווירי, ביטוח חבות המוצר, ביטוח סייבר ועוד
עו"ד דפנה לוטן מדוויר, שותפה בתחום ביטוח וניהול סיכונים, גולדפרב זליגמן

10:45-11:30
אחריות המוביל הימי, האווירי והמשלח הבינלאומי
יבוא ויצוא מותנים במערך תובלה מסודר ויעיל, הן באמצעות הים והן באמצעות האוויר. במהלך הדיון נציג כיצד נחלקת האחריות בין הגורמים השונים במקרים של נזק במהלך ההובלה, אי עמידה בלוחות זמנים, אירועים יוצאי דופן כמו מגפת הקורונה ועוד.
עו"ד גיל נדל, שותף וראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי; סגן ראש מחלקת מיסים, גולדפרב זליגמן

11:30-12:00
הסיכון החבוי באשראי לקוחות
בתקופת משבר כלכלי, יש עליה בסיכונים לצד הזדמנויות חדשות לצמיחה.
התנהלות נכונה אל מול סיכון אשראי הלקוחות היא תנאי הכרחי לצליחת המשבר ולניצול אותן הזדמנויות.
• השוק העולמי בשנת 2021 – סיכונים ושוני בעבודה מעבר לים, תמונת מצב נוכחית לצד תחזיות לשנת 2021
• פתרונות ודרך לגדר את סיכוני היצואן.
• כניסה לשווקים חדשים בתקופת מורכבת זו ובמיוחד לאור המציאות הגיאו-פוליטית המשתנה המביאה עימה הזדמנויות חדשות.
גב' חגית ציטיאט לוין, מנכ"לית בססח

12:00-12:30 שאלות ותשובות