היבטי המס ביתרות בין חברתיות

06 יולי, 2022

בוובינר זה, בשיתוף עם דלוייט, דנו ב:
היבטי המס העולים מיתרות בן חברתיות.
אופן מימון בין חברתי – שטר הון או הלוואה?
סוגיות נבחרות במשיכות כספים ונכסים מחברה.
מיסוי "חברות ארנק".