היבטים פיננסיים בהערכת סיכונים סביבתיים

18 אפריל, 2016

מפגש בשיתוף עם רוני בריל, יועצת סביבתית ושמאית מקרקעין, בנושא מגמות חדשות בניהול סיכונים סביבתיים – היבטים פיננסיים ומשפטיים, לרבות מימון, השקעות וביטוח.

 

08:30-09:15 התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר
09:15-09:20 דברי פ דברי פתיחה
עו"ד עידית רייטר, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות, גולדפרב זליגמן
גב' רוני בריל, יועצת סביבתית ושמאית מקרקעין
9:20-9:50 כמה נקי זה נקי?
גב' רוני בריל, יועצת סביבתית ושמאית מקרקעין
09:50-10:50 Risk Assessment For contaminated Sites – What can we learn from the USA
Roger Brewer, Ph.D
10:50-11:00 הפסקה
11:00-11:30 אתגרים משפטיים בהטמעת מודל הערכת סיכונים בקרקעות מזוהמות
עו"ד עידית רייטר, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות, גולדפרב זליגמן

אירועים נוספים