החלטות סיווג חדשות של ארגון המכס העולמי (חלק שלישי ואחרון)

09 פברואר, 2022

לאחרונה פורסמו החלטות סיווג רבות של ארגון המכס העולמי, המקיפות נושאים רבים.
בוובינר הקרוב נמשיך ונספר על הנחיות הסיווג הללו.

כולכם מוזמנים!