הזדמנויות חדשות בתחום ההון סיכון וההייטק בבורסה לניירות ערך בתל אביב

14 ספטמבר, 2020

לאחרונה, נוצרו הזדמנויות חדשות לקרנות הון סיכון, למשקיעים ולחברות הייטק בכל הקשור עם שימוש באפיק הבורסה לניירות ערך בתל אביב (TASE) לטובת מימון פעילותם, באמצעות שני מתווים עיקריים:

  • גיוס הון באמצעות הנפקה לציבור על-פי תשקיף ורישום למסחר של שותפויות מחקר ופיתוח.
  • רישום למסחר של ניירות ערך של קרנות הון סיכון וחברות הייטק במערכת TASE UP (לשעבר רצף מוסדי), ללא צורך בפרסום תשקיף. TASE UP מאפשרת מסחר חופשי בין משקיעים כשירים (כהגדרתם בחוק ניירות ערך, לרבות משקיעים מוסדיים ויחידים אמידים) ומגדילה את הסחירות של ההשקעות.

וובינר מקצועי בשיתוף משרד גולדפרב זליגמן, נציגי רשות ניירות ערך, נציגי הבורסה לני"ע והאיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות (IATI), בו הוצגו המתווים האמורים והוענקו כלים יישומיים למימושם.

על סדר היום:

12:05 – 12:00    דברי פתיחה, עו"ד גור נאבל, שותף, ראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן

12:25 – 12:05    תשקיף שותפות מחקר ופיתוח –  תכלס, איך זה עובד?

עו"ד גור נאבל, שותף, ראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן

12:40 – 12:25    הסכמי הקרן – שותפויות מחקר ופיתוח למול קרנות הון סיכון

עו"ד אורן וולפין, שותף, תחום קרנות השקעה, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן

12:50 – 12:40    נעים להכיר – TASE UP

ליאור נבון, מנהל מכירות ופיתוח שווקים בבורסה לניירות ערך בתל אביב

13:05 – 12:50    פאנל שאלות ותשובות – שותפויות מחקר ופיתוח ו-TASE UP

רו"ח אביבה בן משה, אחראית פרויקטים לפיתוח שוק ואסדרה, רשות ניירות ערך

ליאור נבון, מנהל מכירות ופיתוח שווקים בבורסה לניירות ערך בתל אביב

עו"ד גור נאבל, שותף, ראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן

עו"ד אורן וולפין, שותף, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן