הזדמנויות חדשות בשוק ההון – הנפקת מניות בכורה

03 יולי, 2017

יום עיון בשיתוף עם פירמת רוה"ח PWC וחברת דירוג האשראי S&P מעלות, בו השתתפו נושאי משרה בכירים בחברות ציבוריות ופרטיות, אשר הציג סקירה מקצועית אודות מניות בכורה, במטרה לעודד הנפקות.

08:30-09:10     התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר

09:10-09:15     דברי פתיחה – עו"ד נחמה ברין, שותפה וראש מחלקת חברות ושוק הון, גולדפרב זליגמן

09:15-09:30     מניות בכורה – רקע וסקירה בינלאומית, גב' חני שטרית בך, סמנכ"לית בכירה, מנהלת המחלקה הכלכלית, הבורסה לניירות ערך בתל אביב

09:30-10:00     פנו מקום למניות הבכורה – היבטים משפטיים להנפקתן, עו"ד תמר לוז, שותפה וסגן ראש מחלקת חברות ושוק הון, גולדפרב זליגמן

10:00-10:30     מניות בכורה – נדבך נוסף בשכלול שוק ההון, גב' רונית הראל בן זאב, מנכ"ל S&P מעלות

מניות בכורה ומכשירים היברידיים נוספים – הגישה האנליטית, מר יובל טורבטי, מנהל תחום פיתוח מתודולוגיה לדירוג תאגידים, S&P

10:30-10:40    הפסקה

10:40-11:15     הנפקת מניות בכורה- סוגים, תועלות והיבטים חשבונאיים, רו"ח ועו"ד איתי רושקביץ, שותף PwC Israel

11:15-11:30     מניות בכורה – היבטי מיסוי, עו"ד ליאת גרבר, שותפה, מחלקת מיסים ותגמול בכירים, גולדפרב זליגמן