האם תם עידן הסקנדרי?

22 מרץ, 2022

וובינר בשיתוף עם S Cube of IBI Capital. בוובינר תינתן סקירה אודות היקף תופעת ה-Secondary על רקע הזעזוע בשווקים, נדון בכלים ניהוליים שיאפשרו קבלת החלטות בנושאים הקשורים בעסקאות מסוג זה וכן באספקטים נוספים מנקודת מבטם של כל הצדדים בעסקאות.