האם צריך לשלם מכס ומע"מ על תמלוגים ביבוא מוצרים לישראל – חלק שני

11 נובמבר, 2020

פקודת המכס קובעת שיש להוסיף תמלוגים ודמי רישיון לערך הטובין לצרכי מסי יבוא.
  • מהם תמלוגים?
  • מהם דמי רישיון? האם זה כולל גם דמי שימוש עבור תוכנה?
  • האם צריך להוסיף אותם בכל מצב?
  • מה קורה אם אני משלם אותם בנפרד בסוף השנה?
  • מה קורה עם הבנק מנכה ממני מע"מ בעת העברת התשלום לספק?
  • מה אומר על זה בית המשפט העליון?