האם הנחיות המכס מחייבות?

01 יולי, 2020

אנו מבקשים להזמינכם למפגש זום מקצועי קצר אשר יעסוק בשאלת מה מעמדן המשפטי של הנחיות המכס, והאם הן מחייבות את היבואנים וסוכני המכס.

במסגרת המפגש נסקרו העדכונים הרגולטוריים העדכניים ביותר, הוענקו המלצות להמשך התנהלות מול המכס וכן ניתנה האפשרות להעלאת שאלות.

אירועים נוספים