גם ליבואנים יש זכויות מול רשויות המדינה – הכירו את זכויותיכם והשתמשו בהם באופן נכון!

03 מרץ, 2021

ציבור היבואנים עומד בקשר יומיומי עם הרגולטורים השונים במדינת ישראל וביניהם רשות המסים ומשרדי הממשלה – מהגופים החזקים בעלי סמכויות אכיפה ואסדרה משמעותיות ביותר.
למרות זאת, גם ליבואן יש זכויות מול גופים חזקים אלו ולאותם גופים יש חובות כלפי היבואן, בוובינר סיפרנו על זכויות וחובות אלו.

עסקנו בנקודות הבאות:
הזכות לקבל מידע
זכות הטיעון
חובת ההנמקה של הרשויות
חובת ההגינות של הרשויות