גיוס מקורות ושותפים למימון פעילות פיננסית חוץ בנקאית – היבטים משפטיים, רגולטוריים, מיסויים וחשבונאיים

13 ספטמבר, 2022

בתקופה האחרונה גוברים שיתופי הפעולה האנכיים והאופקיים בתחום גיוס מקורות לפעילות פיננסית חוץ בנקאית, בין גופים מכל הספקטרום הרגולטורי והעסקי. שיתופי הפעולה מעוצבים בדרכים שונות, כגון: הקמת גוף משותף, אשראי מגובה בתזרים תיקי אשראי, רכישה של תיק אשראי, רכישת סיכון וכיוצ"ב. המפגש בין גופים שונים, בסביבה רגולטורית "צפופה" מעלה מורכבויות ואתגרים שונים – משפטיים, רגולטוריים, מיסויים, חשבונאיים ועסקיים.
ביום העיון נדון במגוון סוגיות אלה, על בסיס ניסיון ודילמות מהתקופה האחרונה.

המפגש יתקיים במשרדי גולדפרב זליגמן, מגדל אמפא (לשעבר אלקטרה), רחוב יגאל אלון 98, קומה 36, תל אביב.