ביטוח דירקטורים – השתלמות מקצועית לדירקטורים

17 מרץ, 2021

הרחבת אחריות נושאי המשרה והדירקטורים על פי דין וריבוי תביעות, בעת בה חל צמצום מהותי בכיסוי בפוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטורים ועלייה משמעותית בעלויות הביטוח, מציבים סוגיות מורכבות בפני הדירקטוריון והנהלת החברה.

באירוע הקרוב ניסינו לעשות סדר בדברים ולהציף סוגיות חמות ורלוונטיות.
משרד גולדפרב זליגמן ואיגוד הדירקטורים בישראל שמחים להזמינך להשתלמות מקצועית ושיח מקצועי לדירקטורים.

המפגש התקיים ב- ZOOM ביום רביעי, 17 במרץ 2021, 10:00-12:30

10:00-10:30 התכנסות ודברי ברכה –
פרופ' יוסף גרוס, יו"ר איגוד הדירקטורים בישראל
מיכל מור קופל, מנכ"לית איגוד הדירקטורים בישראל
אילן פלטו, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות בישראל
ד"ר גתית גור גרשגורן, יו"ר מועדון יו"ר איגוד הדירקטורים בישראל

10:30-11:00 ניווט נכון במים הסוערים של ביטוח דירקטורים – O&D שיקולים והמלצות –
עו"ד דפנה לוטן מדוויר, שותפה בתחום ביטוח וניהול סיכונים, גולדפרב זליגמן ושות'

11:00-11:20 ישראל לפני משבר – התהליכים וההשלכות הצפויות –
פרופ' עופר מואב, פרופסור לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה ופרופסור באוניברסיטת וורוויק

11:20-12:00 השלכות ביטוח דירקטורים על המשק הישראלי –
מנחה: ד"ר גתית גור גרשגורן, יו"ר מועדון יו"ר דירקטורים איגוד הדירקטורים
משתתפים:
אלה אלקלעי, יו"ר IBI ניהול תיקי השקעות
ורדה אלשיך, דירקטורית כלל החזקות
לייזה חיימוביץ, סמנכ"לית ויועצת משפטית גזית גלוב
שוקי מדנס, מייסד ויו"ר מדנס סוכנות לביטוח
איציק מליק, מנכ"ל האודן ישראל

12:00-12:30 דיון מקצועי להשמעת קולם של הדירקטורים וגיבוש נייר עמדה –
עפר לביא, יו"ר הועדה המקצועית של איגוד הדירקטורים בישראל