אתגרי המחר לדירקטורים ונושאי משרה בכירים

15 דצמבר, 2021

גולדפרב זליגמן שמחים להזמינכם לכנס בשיתוף IDU, איגוד החברות הציבוריות, הבורסה לניירות ערך תל אביב, גלובס ועוד