אסיפות כלליות בחברה ציבורית

10 מאי, 2022

הוובינר יעסוק בזימון אסיפות כלליות וניהולן בחברה ציבורית. בין הנושאים שידונו: סוגי אסיפות, מתי צריך לפרסם מודעה בעיתון ומתי לא, איך מנהלים וסופרים את המועדים, עמדות רשות בנושא אסיפות, דיווחי תוצאות ודיווחים לרשות על הצבעות בעלי מניות.