אירועי כופרה – הטרור העסקי של העשור איך נערכים ואיך מתגוננים כנגד אירועי הכופרה המתרבים, במלאת 3 שנים לתקנות הגנת הפרטיות / GDPR

23 יוני, 2021

שמחנו לקיים וובינר ייחודי אשר התמקד בהמלצות להערכות והגנה באירועי כופרה.
הוובינר היה מיועד לחברי דירקטוריון, מנהלי סיכונים, יועצים משפטים, מנהלי כספים בחברות ומנהלי אבטחת מידע.

11:00-11:05 דברי פתיחה
עו"ד דפנה לוטן מדוויר, שותפה, תחום ביטוח וניהול סיכונים, גולדפרב זליגמן

11:05-11:20 יום הולדת 3 לתקנות הגנת הפרטיות ול-GDPR: אירועי כופרה וקנסות
עו"ד יעל אידל, מחלקת חברות וטכנולוגיה, גולדפרב זליגמן

11:20-11:35 ביטוח סייבר – הגנה הכרחית להקטנת נזקי אירוע כופרה
עו"ד דפנה לוטן מדוויר, שותפה, תחום ביטוח וניהול סיכונים, גולדפרב זליגמן

11:35-11:50 מתקפות כופרה: האיום מספר אחת, ומה המדינה יכולה לסייע לכם בנושא
יובל שגב, ראש מרכז טכנולוגיות מתקדמות, מערך הסייבר הלאומי

11:50-12:05 אתגרי חברות ונושאי משרה בהתמודדות עם אירוע סייבר בסביבה מרובת רגולטורים
עו״ד לימור שמרלינג מגזניק, מנהלת המכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה
ועמיתה בכירה בפורום לעתיד הפרטיות

12:05-12:15 Q&A