אירוח המשלחת הברזילאית IBCG

03 יוני, 2019

משרדנו אירח משלחת של מנהלים בכירים ודירקטורים, מטעם המוסד הברזילאי לממשל תאגידי (IBGC – Brazilian Institute of Corporate Governance).
את המפגש הובילו עו"ד נחמה ברין, ראש מחלקת חברות ושוק הון במשרדנו; ועו"ד אדם קליין, שותף וסגן ראש מחלקת חברות וניירות ערך – בינלאומי במשרדנו, אשר הציג בפני המשתתפים את היבטי הרגולציה והממשל התאגידי בישראל.